ही अक्षरं नाहीत,
हे शब्द नाहीत,
या कविता नाहीत.

मौनातून उसळून
मौनात विसर्जित होण्यापूर्वी
मध्यसीमेवर अस्तित्वभान देत
निमिषभर रेंगाळलेल्या आशयाची
स्मारकं आहेत ही

उभ्या आडव्या रेषा
काही बिंदू , काही वळणे
आणि बरचसं अवकाश
यानी घडवलेली !
 
 
 
 
     
संपर्क
 


 
   

Asavari Kakade
 
 
'सेतू' , डी-१/३, स्टेट बँक नगर,
कर्वेनगर, पुणे - ४११ ०५२.
मोबाईल : +९१- ९७६२२०९०२८
 
    'Setu', D-1/3, State Bank Nagar,
Karve Nagar, Pune - 411052
Cell No. : +91-9762209028
E-mail : asavarikakade@gmail.com

 
'सेतू' , डी-१/३, स्टेट बँक नगर,
कर्वेनगर, पुणे - ४११ ०५२.
मोबाईल : +९१-९४२१६७८४८०
   
Shrinivas Kakade
 
'Setu', D-1/3, State Bank Nagar,
Karve Nagar, Pune - 411052
Cell No. : +91-9421678480
E-mail : shrinivaskakade@gmail.com
 
 


Designed By HSMS