पुस्तके : बाल संग्रह    
   
 

 

       
 
 

 

   

अनु मनु शिरु

प्रकाशक : साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद
मुखपृष्ठ व आतील चित्रे : विकास जोशी
आवृत्ती पहिली : १९९२
किंमत : आठ रुपये, पृष्ठे १६

           
   
 
   
   
झुकझुक गाडी

अनु मनु अरु शिरु
खूप मुलं जमली
गंमत म्हणून त्यांनी छान
झुकझुक गाडी केली

जादूच्या या गाडीला
मुळीच नव्हते रूळ
इंजिन होते भारी आणि
डब्यात नव्हती धूळ

धाडधाड करीत गेली
माडीवरून खाली आली
जोरात शिट्टी करीत मग
खालून वरती गेली

वाटेत खूपदा डबे सुटले
इंजिन बदली झाले
इंजिन झाले डबा आणि
डबा इंजिन झाले

खूप झाली धावाधावी
गाडी दमून गेली
बॅटबॉल दिसला तशी
क्रिकेट खेळू लागली !
 
मनोगत

 

   
                   
 


Designed By HSMS